Walt Whitman

básník

Narození:
31. května 1819
Úmrtí:
26. března 1892
Walt Whitman byl americký básník, inspirátor světové moderní poezie. Walt Whitman pocházel z rodiny řemeslnicko – farmářské, měl anglické a holandské předky. Vyrůstal ve městě i na venkově, rád četl světovou beletrii. Zajímaly ho i spisy...

Životopis

Walt Whitman byl americký básník, inspirátor světové moderní poezie.

Walt Whitman pocházel z rodiny řemeslnicko – farmářské, měl anglické a holandské předky. Vyrůstal ve městě i na venkově, rád četl světovou beletrii. Zajímaly ho i spisy filozofické, přírodovědecké a historické.

Walt Whitman prošel řadou zaměstnání, např. jako poslíček, sazeč, učitel či novinář demokratické strany. S tou se nakonec rozešel, protože podporovala otroctví na Jihu. Poté pracoval několik let jako tesař, v občanské válce jako ošetřovatel ve Washingtonu. Kratší dobu byl zaměstnán jako ministerský úředník.

Poslední léta, po částečném ochrnutí žil Walt Whitman u bratra v Ccamdenu.

Dílo Walta Whitmana:

Stéblo trávy – celoživotní básnické dílo Walta Whitmana. Tato sbírka vnikala téměř čtyři desetiletí. První anonymní vydání z roku 1855 si autor vydal sám, obsahovalo dvanáct básní bez názvu, poslední za autorova života z roku 1892 tvořilo téměř na čtyřista básní.

Zpěv o mně – báseň z první sbírky, ve které se autor představil jako „ Walt Whitman, jeden z hrubých chlapů“ a jeho podobu ukazovala rytina prošedivělého muže s širákem na hlavě.
Jak sbírka rostla, dostávaly básně názvy a byly děleny do oddílů:

Nápisy
Adamovy děti – oslavuje slast zrození a nutnost rození nových životů
Rákosí - symbol trávy mu představuje přeměnu toho, co umírá, v nový život
Tažní ptáci
Co vyplavilo moře
U cesty
Rány na buben
– v tomto oddílu se odrážejí družnost a aktuální motivy z občanské války

Památce prezidenta Lincolna – podnětem pro cyklus byl atentát na prezidenta, v jehož politice autor spatřoval demokracii v praxi.

Podzimní potůčky
Šepot nebeské smrti
Odpoledne do hvězdné noci
Písně rozloučení
Písek sedmdesátky
Sbohem, má představivosti


V předmluvě, v níž autor vysvětloval svou poetiku a pohled na svět, zdůrazňoval potřebu nových námětů a vyjadřování v nové době.
Je hlasatelem demokracie, vyznává ideál národní jednoty a mezinárodního bratrství. Užíval volný verš, opírající se o přirozený spád řeči i formální stránka Stébel trávy měla vliv na odmítavé stanovisko ke sbírce. Autor byl rovněž obviňován z nemravnosti a propagace homosexuality. Jako autor nemravných veršů byl propuštěn z místa na ministerstvu.

Cestu do světa otevřely sbírce četné překlady do cizích jazyků a uznání v cizině. Stébla trávy položila základy moderní poezii, podílela se na utváření evropského symbolismu a předznamenala i poetiku surrealismu.