zavřít
Upravit životopis

Životopis

Wilhelm Grimm, německý filolog a pohádkář, se narodil 24.2.1786 v Hanau. Studoval práva v Marburku, kde pak byl soukromým vědcem. Jeho Bratrem byl Jacob Grimm

V letech 1814-1829 pracoval Wilhelm jako knihovník v Kasselu, dále pak jako univerzitní profesor v Göttingenu. Od roku 1841 byl členem Akademie věd v Berlíně. Vydal řadu středověkých literárních památek.

Wilhelm Grimm zemřel 16. prosince 1859 v Berlíně.

Dílo Wilhelma Grimma
- Německé hrdinské pověsti - 1829, autorovo nejvýznamnější dílo

Společné dílo bratří Grimmů
Bratři Grimmové sdíleli názory romantiky na význam lidové tvořivosti. Od roku 1807 sbírali pohádky.základem byla lidová vyprávění z okolí Kasselu a Westfálska, zčásti i sbírky pohádek z 16. - 18. století. Grimmové pohádky upravovali, spojovali krajové varianty, viděli v nich zbytky starých mýtů, která chtěli zrekonstruovat. Pro jejich pohádky je typický rys neúprosné odplaty.

- Kinder- und Hausmärchen - 1812-1815, v konečném znění v roce 1857, celkem 210 pohádek, v úplném českém překladu Německé pohádky bratří Grimmů v roce 1961
- Německé pověsti - 1816-1818, sbírka, pro kterou nasbírali a komentovali 600 pověstí
- Německý slovník - od roku 1854 do smrti Wilhelma, shrnuje německou slovní zásobu od konce středověku

Autor: uzivatel gepard

Wilhelm Grimm

73 let, sběratel pohádek, jazykovědec