William Thackeray byl anglický prozaik. William Thackeray prožil rané dětsví v Indii, kde se narodil. Jeho rodina byla zámožná, otec byl anglickým koloniálním úředníkem. Jako šestiletý chlapec byl Thackeray poslán do soukromé internátní školy...

Životopis

William Thackeray byl anglický prozaik.

William Thackeray prožil rané dětsví v Indii, kde se narodil. Jeho rodina byla zámožná, otec byl anglickým koloniálním úředníkem. Jako šestiletý chlapec byl Thackeray poslán do soukromé internátní školy v Anglii. Vlastní traumatické zážitky použil i ve své tvorbě.

Studium na univerzitě v Cambridge Thackeray nedokončil, místo toho podnikl roční studijní cestu po Německu, kde se setkal i s Goethem. V Londýně studoval práva, v Paříži kresbu a grafiku. Nějaký čas žil bohémským životem, ale po úpadu banky, v níž měl uložen svůj majetek, se živil jako karikaturista, ilustrátor a novinář. Začal se věnovat literární tvorbě.

Dílo Williama Thackerae:

Na začátku své spisovatelské dráhy psal William Thackeray humoristické povídky, črty a kresby ze svých cest po Evropě pod různými pseudonymy.

Yellowplushovy paměti - 1837 - 38, první satirické dílo, humorné vyprávění lokaje ve vznešených rodinách o zážitcích ze služby, rovněž podává komentáře o soudobém anglickém literárním dění.

Z množství autorových raných děl vynikají:

Úžasná dobrodružství majora Gahagana - 1839, novela je příběhem irského "barona Prášila"

Vznešená bída - 1840, povídka, která je humornou analýzou měšťanské mánie podobat se šlechtickým vrstvám.
Hoggartyovský diamant - 1841, parodie londýnského bankovního světa.
Barry Lyndon - 1844, pseudohistorický příběh irského bezzásadového dobrodruha.
Kniha snů - 1847, soubor črt z londýnské společnosti, v němž použil pojem snobismus.

Trh marnosti - 1847 - 48, román je vrcholem Thackerayovy tvorby. Zaměřuje se na životní styl anglické buržoasie a aristokracie v období druhého desetiletí 19. století.Ve dvou dějových pásmech - příběhu mladé a dobrodružné Becky Sharpové a příběhu sentimentální obchodnické dcery Amelie Sedleyové , paroduje různé oblasti života středních a vyšších tříd, jejich povýšenost a pokrytectví.

Pendennis - 1850, autobiografický román je sarkastickým obrazem životního stylu londýnské a venkovské buržoazie a šlechty, fungování tisku, školských institucí ad.

Hery Esmond - 1852, historický román z počátku 18. století.

Další romány:
Newcomové - 1845
Virgiňané - 1859
Filipova dobrodružství - 1862