William Shakespeare, největší dramatik světové literatury. Neví se kdy přesně se narodil odhaduje se 23.4.1564, jisté je však pouze to že byl pokřtěn 26.4.1564. Narodil se v Anglii ve Stratfordu nad Avonou. Jeho otec pracoval zřejmě jako...

Životopis

William Shakespeare, největší dramatik světové literatury. Neví se kdy přesně se narodil odhaduje se 23.4.1564, jisté je však pouze to že byl pokřtěn 26.4.1564. Narodil se v Anglii ve Stratfordu nad Avonou.

Jeho otec pracoval zřejmě jako rukavičkář a jeho matka Mary pocházela ze staré zemanské rodiny. Ve svém rodném městě (Stratford nad Avonou) vystudoval gymnázium (King Edward VI Grammar School).

V 18 letech se oženil o osm let starší ženou Annou Hathawayovou (26let), která již tou dobou čekala dítě. Sussana se narodila půl roku po svatbě. Později měli ještě dvojčata Judithu a Hamneta. Hamnet v 11 letech, což jistě poznamenalo Shakespearovu tvorbu.

Po narození dvojčat byl Shakespeare spatřen naposledy na křtu dětí, poté na 7 let zmizel.

Před rokem 1592 se Shakespeare připojil ke kočovným divadelníkům. Roku 1592 přišel do Londýna, kde hrál v různých divadelních společnostech. Stal se také spolumajitelem divadla. V letech 1593 až 1594 ale byla londýnská divadla zavřena kvůli epidemii moru.

Shakespeare psal poezii pod ochranou hraběte Southamptonstého. Po této epidemii se stal členem nové divadelní společnosti Služebníci lorda komořího (Lord Chamberlain's Men), kde půspbil jako herec a dramatik. V roce 1599 se společnost Lorda Chamberlain's Men přemístila do divadla Globe a Shakespeare se stal vlastníkem jedné jeho desetiny.
Díky tomu byl výrazně lépe zajištěn - dostával za hru asi 6 liber.
Když roku 1613 Divadlo Globe vyhořelo, přesunula se společnost do divadla Blackfriars.

Pro Shakespeara však končí dramatiská tvorba a zanedlouho se vrací za manželkou a dcerami do svého rodiště, kde zůstane až do své smrti. Shakespeare umírá 23.4.1616. (zrovna na svoje narozeniny)

Nedoložené zprávy o jeho životě vedly k dohadům, že pod jménem Shakespeare se kryje jiný autor. Shakespearovi se připisuje 37 děl, u některých je však jeho autorství sporné. Shakespeare vynikal jedinečnou představivostí. Do úst svých hrdinů vkládal úvahy o běžné životní skutečnosti i hluboké zamyšlení nad smyslem lidské existence. Také napsal hromadu básní a z toho většina byla určena mužům. Hrdinové jeho her jsou osoby heroické, tragické, směšné i vážné, zlí a odpuzující, žádný z nich však nepozbývá věrohodnosti. Dramatická tvorba Shakespeara přerůstá časový a společenský rámec své doby, zůstává živá a pochopitelná i dnešnímu divákovi.

Dílo Williama Shakespearea

Jeho dílo lze rozdělit do tří období. Do 1. období z let 1591 – 1600 patří především komedie, ve kterých vítězí spravedlnost a láska. V dílech 2. období z let 1601 – 1608 si autor není jistý, zda jsou renesanční ideály uskutečnitelné, v dílech panuje pesimismus. Do 3. období od roku 1609 patří romantické hry.

BOUŘE (The Tempest) – 1611 – pozdně renesanční poetické drama, které vyjadřuje vztahy mýtu a umění, utopie a skutečnosti.
Koráb s neapolským králem Alfonzem ztroskotá v bouři u neznámého ostrova. Tuto bouři způsobil svojí magií ostrovní vládce Prospero. Prospero, milánský vévoda, byl před 12 lety i se svojí dcerkou Mirandou vyhoštěn svým bratrem Antoniem, který oba vydal napospas moři. Prospero s dcerou se zachránili na ostrově. Prospero se za pomoci ducha Ariela mstí Alfonzovi i Antoniovi, který králi zaprodal milánské vévodství. Své nepřátele přivádí k zoufalství a nechává je bloudit po ostrově. K soucitu s potrestanými ho přivádí duch Ariel. Prospero se zříká své kouzelné moci, nabízí nepřátelům smír a vrací se zpět do Milána.

HAMLET, kralevic dánský (Hamlet, Prince of Denmark) – 1601 – alžbětínská tragédie vyjadřující krizi jednotlivce i společenských hodnot.
Horácio, přítel Hamleta, upozorňuje kralevice na podivný úkaz. Noční stráži na hradě Elsinoru se zjevuje duch Hamletova otce, který nedávno zemřel. Hamlet se od přízraku dozvídá, že byl zavražděn bratrem, nynějším panovníkem Klaudiem, který také svedl královnu Gertrudu, se kterou se také oženil. Hamlet, chráněn předstíraným šílenstvím, se dává na cestu pomsty. Využije návštěvy herecké společnosti a inscenací dramatu o králově vraždě chce získat důkazy o Klaudiově vině. Váhá však krále, jehož svědomím hra otřásla, zákeřně zavraždit. Zavraždí však nechtěně ministra Polonia, který naslouchal za závěsem v královnině ložnici. Klaudius Hamleta posílá do Anglie, kde má být odstraněn. Místo něho jsou však popraveni dva jeho bývalí spolužáci, Klaudiánovi špehové, Rosencrantz a Guildestern. Hamletovi se podaří vrátit se zpět. Doma však zjistí, že z nešťastné lásky zešílela a utonula Ofélie. Klaudius vyšle jejího bratra Laerta, aby Hamleta zabil. V nerovném souboji, kdy Laertův meč byl otráven, Hamlet sice zvítězí, je však smrtelně zraněn. Zabije krále, je svědkem Gertudiny smrti, která náhodně vypila pohár s jedem určený pro Hamleta a zabrání Horatiovi v sebevraždě.

KRÁL LEAR (King Lear) – 1605 – vrcholná anglická pozdně renesanční tragédie s námětem z keltských pověstí.
Dávnověký anglický král Lear se rozhodl rozdělit říši mezi své tři dcery – Goneril, Regan a Kornélii – podle toho, jakými slovy dokáží vyjádřit svoji lásku k němu. Kornélie, která na rozdíl od svých dcer odpoví upřímně a prostě, si vyslouží otcovskou nenávist a kletbu. S věrným rádcem Kentem, který se jí zastal, musí opustit zemi. Tu král rozdělil mezi zbývající dvě dcery a jejich manžely – vévodu albanského (skotského) a cornwallského. Kornélie se ujímá její nápadník, francouzský král. Lear se stává pro své dvě necitelné dcery přítěží. Vyštvou ho do běsnící bouře. Zde se Lear setkává se svým vrstevníkem, hrabětem Glosterem, který prchá před egoistickým intrikánem, levobočkem Edmundem. Nyní získává král Lear představu o skutečné lidské nouzi.
Přes péči věrného šaška a Kenta, který se vrátil v převleku za sloužícího, zachvacuje Leara šílenství. Před smrtí ho zachrání Glorster. Ten je však vzápětí obviněn na základě Edmundova udání z velezrady a oslepen. Ujímá se ho jeho syn Edgar.
Leara se ujímá jeho dcera Kordélie, která v nepřítomnosti svého manžela stojí v Dovru v čele vojska. Nedokáže však vyhrát rozhodnou bitvu a je na Edmundův příkaz oběšena ve vězení. Do tábora přichází v rytířském převleku Edgar, porazí Edmunda v souboji a odhalí jeho zločiny.

HISTORICKÉ HRY
Jindřich IV. (Henry IV), dva díly 1598 - 1600
Jindřich V. (Henry V) 1599
Jindřich VI. (Henry VI), tři díly 1591
Jindřich VIII. (Henry VIII) 1611
Král Jan (King John) 1597
Richard II. 1596
Richard III. 1593

KOMEDIE
Dva šlechtici veronští (The Two Gentlemen of Verona) 1595
Dva vznešení příbuzní (The Two Noble Kinsmen) 1613
Jak se vám líbí (As You Like it) 1601
Komedie plná omylů (The Comedy of Errors) 1593
Konec vše napraví = Konec dobrý, všechno dobré (All's Well That Ends Well) 1603
Kupec benátský (The Merchant of Venice) 1597
Marná lásky snaha 1595 (Love's Labor's Lost)
Mnoho povyku pro nic (Much Ado About Nothing) 1599
Periklés (Pericles) 1609
Půjčka za oplátku 1606 (Measure for Measure)
Sen noci svatojánské (A Midsummer-night's Dream) 1596
Večer tříkrálový (Twelfth Night) 1602
Veselé paničky windsorské (The Merry Wives of Windsor) 1601
Zkrocení zlé ženy (The Taming of the Shrew) 1594

TRAGÉDIE
Antonius a Kleopatra (Antonius and Cleopatra) 1607
Coriolanus 1608
Hamlet 1604
Julius Caesar 1599
Král Lear (King Lear) 1606
Macbeth 1606
Othello 1605
Romeo a Julie (Romeo and Juliet) 1595
Timon athénský (Timon of Athens) 1608
Titus Andronicus 1594
Troilus a Cressida

POHÁDKOVÉ HRY
Bouře (The Tempest) 1612
Cymbelín (Cymbeline) 1609
Zimní pohádka (The Winter's Tale) 1611

BÁSNĚ
Fénix a hrdlička (The Phoenix and the Turtle) 1601
Sonety 1609
Venuše a Adonis 1593
Znásilnění Lukrecie (The Rape of Lucrece) 1594
Nářek milenčin (A Lover's Complaint) 1609
Vášnivý poutník 1599