zavřít
Upravit životopis

Životopis

Zecharia Sitchin je slavný záhadolog, nejkontroverznější dějepisec světa, spisovatel tzv. „historických románů“.

Zecharia Sitchin se narodil v milionovém Baku, hlavním městě Ázerbajdžánu. Krátce po narození ho odvezli rodiče do Palestiny, kde byl vychováván jako Žid. Tady získá vzdělání v moderní i staré hebrejštině. Jako dítě byl nucen učit se nazpaměť biblické texty, které obsahují těžko vysvětlitelné popisy a vyprávění o bozích přicházejících z nebes, obrech či synech „bohů“, a „dcerách lidských“, které vůbec nezapadají do příběhu o jediném všudypřítomném Bohu. Jeho všetečné otázky po významu těchto textů, ale nenacházejí u učitelů pochopení.

Časem se Sitchin naučí několika indoevropským a semitským jazykům včetně sumerštiny a obtížného klínopisu. Tomu se věnoval i ve Velké Británii, kde studoval Londýnskou ekonomickou školu, obor historie. Po jejím úspěšném ukončení vystudoval na Londýnské univerzitě historii a archeologii Blízkého východu. Poté se na léta vrací do Palestiny, která se v době jeho nepřítomnosti stala Izraelem. Pracoval zde jako novinář a editor. Později odjel do USA do New Yorku.

Sitchinova badatelská činnost:

Zecharia Sitchin již před desítkami let předpověděl, jak budou vypadat planety sluneční soustavy, až je vyfotografují kosmické sondy. Navazuje tam, kde skončil badatel Erich von Daniken, když tvrdil, že v minulosti navštívila Zemi civilizace z jiné planety. Zatímco Daniken hovoří jen o jejich návštěvě, Sitchin je přesvědčen, že tyto bytosti tu byly ještě před námi a samy nás stvořily vložením svých genů do našich opičích předchůdců. Starý svět jim údajně říkal „bohové“.Hovoří prý o tom všechny mýty, biblické příběhy i všechna stará náboženství světa.

Sitchin se pustil do studia sumerských, babylonských, asyrských, chetitských a jiných starobylých textů a eposů. Jak zjistí během let nejen jeho studium, ale i mnozí další historici a archeologové, tyto !báchorky“ jsou pozoruhodně přesné pokud jde o popisy království, měst, panovníků obchodních cest, zvyků aj.

Sitchin se domnívá, že „ Všechny starověké národy věřily v bohy, kteří sestoupili z nebe na Zem. Těm příběhům nebyla dána důvěrohodnost, protože je učenci viděli jako mýty“.
Další šokující zjištění vyčte z tisíce let starých klínopisných hliněných tabulek. To, co se zdálo jako mýtus o soupeřících bozích, je ve skutečnosti popis kosmické katastrofy.

Sitchinova teorie o přítomnosti planety Ni. Bi. Ru doznala v poslední době významné variace i v České republice. Jde o obrovskou planetu, která před 450 000 lety byla ze své domoviny do naší sluneční soustavyvyvržena jinou kosmickou katastrofou. Letěla prý volným prostorem, až byla zachycena přitažlivostí našeho Slunce.Sumerové ji nazývali Ni. Bi. Ru, přeloženo jako „planeta křížení“, nebo „ta, jež okupuje pozici uprostřed“. Když je nejblíže, nachází se údajně uprostřed mezi Marsem, Jupiterem, Sluncem a Měsícem.

Z literární tvorby Zecharia Sitchina:

„ Historické romány“ Zacharia Sitchina nejsou skutečnými romány, ale alternativním výkladem archeologických nálezů a překladem nejstarších spisů, jaké naše civilizace zná. Slaví s nimi velké úspěchy, protože jsou nejen přesvědčivé, ale mají zároveň nádech hollywoodského velkofilmu.

Nejznámější knihy:
Soubor knih Kroniky Země –
12. planeta
– první bestseller

Návrat ke genesis
Války bohů a lidí
Když započal čas ...


Sitchinovy knihy jsou během let překládány do mnoha jazyků a dokonce přepsány do Braillova písma pro nevidomé.

Zecharia Sitchin

98 let, prozaik, záhadolog