zavřít
Upravit životopis

Životopis

Zikmund Hrubý z Jelení, Gelenius Sigismundus, byl český humanista, překladatel, spisovatel a filolog, jeden z nejvýznamnějších českých učenců své doby.

Otcem Zikmunda Hrubého byl Řehoř Hrubý z Jelení, drobný venkovský šlechtic, který své rozsáhlé vědomosti získal výhradně samostatným studiem. Patřil k nadšeným stoupencům a následovníkům humanistického programu Viktorína Kornela ze Všehrd.

Zikmund Hrubý studoval v Praze, kde bylo objeveno jeho nadání. Proto ho otec v roce 1509 poslal studovat do Itálie. Zikmund navštěvoval školy v Bologni a Benátkách. Po ukončení studia procestoval Itálii, Německo, Francii a další země.

Zikmund Hrubý z Jelení krátce učil na univerzitě v Praze. Setkal se zde však s nepochopením a byl nespokojen s poměry na univerzitě. Proto v roce 1524 odešel do Basileje. Zde na přímluvu Erasma Rotterdamského působil jako korektor klasických jazyků a hebrejštiny ve slavné Frobeniově tiskárně.

Zikmund Hrubý z Jelení se stal uznávaným textovým kritikem a vydavatelem děl antických autorů a také překladatelem řeckých spisovatelů do latiny. Stýkal se a korespondoval s řadou tehdy předních humanistů - Erasmem, Melanchthonem nebo Camerariusem. Jako vědec vynikal erudicí, filozofickým rozhledem, kritičností a věcností.

Dílo Zikmunda Hrubého z Jelení:

Význam Zikmunda Hrubého z Jelení nespočívá ve vlastní tvorbě, ale především v poznámkách k jednotlivým dílům, která vydával a v jeho překladech z řečtiny do latiny.

Lexicon symphonum, quo quattuor linguarum Europae familiarum, Graecae scilicet, latinae, germanicas ac Slavicae concordia consonantiaque indicatur - Basilej 1537, latinsko - německo - řecko - český srovnávací slovník, porovnává tu zvukovou shodu těchto jazyků, resp. jejich jednotlivých slov.

Zikmund Hrubý z Jelení

57 let, překladatel, humanista, spisovatel a filolog