Zuzana Karasová

spisovatelka

Narození:
24. října 1954
Věk:
69 let
Upravit profil
Zuzana Karasová je slovenská spisovatelka, autorka knih Personal Prison Letters or Mooning Over The Garden, a Lucy's Uncommon Companion. Zuzana Karasová je slovenská spisovateľka a historička umenia. Narodila sa 24. októbra 1954 v Bratislave,...

Životopis

Zuzana Karasová je slovenská spisovatelka, autorka knih Personal Prison Letters or Mooning Over The Garden, a Lucy's Uncommon Companion. Zuzana Karasová je slovenská spisovateľka a historička umenia. Narodila sa 24. októbra 1954 v Bratislave, kde v roku 1984 promovala na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v odbore veda o výtvarnom umení. Jej špecializáciou bola po dlhé obdobie architektúra 19. storočia a pamiatková starostlivosť. Tejto téme zostala verná aj vo svojej počiatočnej publikačnej činnosti. Neskôr počas pôsobenia lektorky v Slovenskej Národnej galérii obohatila svoje odborné zameranie o vizuálne umenie a hlasový prejav. V roku 1999 bola prijatá na rovnakej fakulte na postgraduálne štúdium, ktoré z osobných dôvodov nedokončila. Časť jej rigoróznej práce o stavbách a dostavbách veží bola publikovaná v roku 2000 v časopise ARS. Úplná bibliografia jej publikačnej činnosti je uvedená na autorkinej webovej stránke. V roku 2003 sa rozhodla písať a publikovať výhradne v anglickom jazyku. Akoby chcela naplniť tvrdenie významného francúzskeho postmoderného filozofa 20. storočia Gillesa Deleuze, že tvorba vychádza zo zadúšaných hrdiel a tvorca je ten, kto vytvára svoje vlastné nemožnosti a zároveň tvorí. Možno to bude práve 21. storočie ktoré bude „deleuzovské.“ V roku 2005 bola publikovaná knižná prvotina Zuzany Karasovej, ktorej názov Personal Prison Letters or Mooning over the Garden, môže byť voľne preložený ako „Súkromné väzenské listy alebo blúznenie o raji.“ Kniha je napísaná vo forme nedatovaných listov adresovaných autorke z nemenovaného amerického väzenia. Ide o obdobie 90-tych rokov 20. storočia a jeho transkripcia realizovaná spoza mreží z pohľadu muža, ktorý je odsúdený za prečin opakovanej jazdy pod vplyvom alkoholu. Jeho prepustenie je podmienené „úrovňou jeho vnútorného vývoja“, teda ide vlastne o akýsi nápravnovýchovný ústav s časovo neohraničenou pilotnou dobou trestu. Autorke však nejde iba o poukázanie na zjavný utilitarizmus spoločnosti ktorý v dôsledku tzv. politickej korektnosti a boja za dobro väčšiny nenecháva priestor pre hodnotu jednotlivca. Je to predovšetkým príbeh lásky, ktorý spočíva akoby na preverovaní stredovekej idey, totiž že iba láska na diaľku je tou pravou láskou. Nedávno bola publikovaná druhá kniha Zuzany Karasovej, nazvaná Lucy's Uncommon Companion, ktorej názov môže byť voľne preložený ako „Luciin nezvyčajný spoločník.“ Je to román, ktorého dej sa odohráva koncom 19. storočia v Anglicku. Nie je to ale typický historický román, pretože s históriou a s pojmom času zaobchádza na základe teórie psychológie vcítenia sa a princípov modernej fyziky. V románe je vykreslených viac ako desať postáv a samotná autorka sa zúčastňuje deja ako pestúnka dievčaťa Lucie. Ak v predchádzajúcej knihe išlo o model lásky na diaľku, teraz ide o model dokonalej lásky v podobe hermafrodita ako perfektného zjednotenia protikladov oboch pohlaví a prvkov zeme a neba v jednej osobe. Obidve knihy Zuzany Karasovej sú ilustrované jej vlastnými ilustráciami. Návrhy na ich obálku tiež pochádzajú z autorkinej dielne, keďže okrem písania sa venuje aj maľovaniu obrazov a kresleniu. Okrem mena Zuzana Karasová používa aj meno Zuzana „Q“ Karasová.